12. listopadu 2020 19:55

Sportování s rouškou? Podle (některých) vědců žádný problém

Víme, že nic moc nevíme. I takto by se dala charakterizovat celosvětová reakce vědců i politiků na v nezmenšené míře běsnící covid-19. Virus může zmizet, stejně tak ovšem nelze vyloučit, že se s ním budeme všichni, tedy i sportovci, nuceni naučit žít.

Na skutečnost, že si, troufám si odhadovat, drtivá většina světové populace spojuje koronavirus s rouškami, reagují i vědci z The Centers for Disease Control and Prevention doporučující roušky i během tréninku. Přitom předem odmítají opodstatněnost námitek, podle kterých roušky ztěžují dýchání a omezují tak výkon sportovce. Své poznatky publikovali v prestižním magazínu International Journal of Environmental Research and Public Health.

Rouška intenzitě nevadí

Součástí výzkumu se stalo 14 zdravých a fyzicky aktivních jedinců, kteří podstoupili experiment s cílem zjistit okysličení krve a svalů při fyzické námaze. Poprvé se tak stalo s použitím běžné látkové roušky, podruhé s chirurgickými rouškami, potřetí bez roušky. Výsledky pak neprokázaly, že by roušky omezovaly dýchání testovaných osob. „Výsledky výzkumů jsou důležité, neboť ukazují, že lidé mohou nosit obličejové masky během intenzivního cvičení bez škodlivých účinků, přičemž vliv roušky na okysličování krve a svalů je minimální,“ praví se ve zprávě.

Ďábel je skryt v hlavě

Vědci zároveň rozumějí těm, kteří tvrdí, že je rouška ve fyzickém výkonu výrazně omezuje. Tuto skutečnost vysvětlují nikoli sníženou schopností dýchat s rouškou na nose a ústech, ale psychickým stavem každého jednotlivce. „Kromě dýchacího centra ovlivňuje intenzitu našeho dýchání rovněž stav mysli. Dojem, že něco není tak, jak by být mělo, se vymyká našim zažitým představám, ovlivňuje způsob dýchání,“ vysvětluje dr. Christopher Eving, plicní specialista z kanadské Alberty. Jak dále pokračuje, za příliš rychlým či pomalým dýcháním nemusí být nedostatek kyslíku, ale aktuální psychická pohoda. Stejně tak je tomu v případech závratí, pocení či nutkání zvracet.

Nepovedený experiment

Je otázkou, jak by na výsledky bádání reagovali hokejisté švýcarských klubů ZCS Lions a HC Rapperswil, kteří se rozhodli podstoupit experiment v podobě hokeje částečně v rouškách. Není bez zajímavosti, že se tak stalo v polovině srpna, kdy měl být Česku koronavirus na hony vzdálen…

Ale zpět k zápasu, sportovní lékař lvů z Curychu vycházel z předpokladu, že největší nebezpečí hrozí hokejistům na střídačkách, na kterých nelze z kapacitních důvodů dost dobře uplatnit dvoumetrové rozestupy. Zatímco na ledě mohli mít hráči během jedné třetiny přípravného zápasu roušky na bradě, po návratu z ledu musela rouška pokrývat nos i ústa. Experiment totálně nevyšel, neboť roušky byly mokré, ztěžovaly dýchání, což bránilo hokejistům byť v několikaminutové regeneraci, která je vzhledem k fyzické náročnosti hokeje stěžejní.