1. října 2020 20:02

Senior versus otcovství

Jednou ze základních schopností muže, který se dožil seniorského věku, je schopnost přijímat výzvy. Do kategorie těch top patří zplození potomka. Kromě erekce a partnerky je k tomu zapotřebí sperma.

Lehce proti bývají lékaři, podle kterých existuje přímá úměra mezi věkem a schopností oplodnit ženu. Argumentují přitom tím, že se objem semene snižuje na 2,6 ml a počet spermií klesá na 35 milionů. Teorie vychází z faktu, podle kterého se při hodnocení nálezů spermatu klade větší důraz na vitalitu a pohyblivost spermií než na jejich počet. Nicméně kromě azoospermie, kdy se jedná o situaci, při které se v ejakulátu nenacházejí žádné spermie, neexistuje podle specialistů jednotná hranice nálezu, o kterém je možno jednoznačně říci, že se těhotenství přirozenou cestou nebo s pomocí nitroděložní aplikace spermií do děložní dutiny nepodaří.

Hledá se maximálně pětatřicítka

Kromě toho je prokázáno, že v případě mužů není pokles plodnosti tak razantní jako u žen. V případě čtyřicetileté dámy, jinak plné sil a elánu, je pravděpodobnost otěhotnění ve srovnání s ženou o pět let mladší menší než poloviční. Od pětačtyřiceti let je kvalita vajíček snížena natolik, že šance na těhotenství, byť s pomocí asistované reprodukce, jsou hodně malé. Proto by se měl i senior poohlížet po matce mladší pětatřiceti let.

V případě touhy po synovi je pak nutno vybírat matku velmi pečlivě. Podle vědců totiž kvalita života matky může ovlivnit nitroděložní vývoj centrálního nervového systému, který bude v dospělosti hocha řídit tvorbu jeho spermií. Nejpřijatelnější variantou matky je tak pro seniora dáma ve věkové kategorii 18 až 35 let. Nejedná se o snadný úkol, ale co je v životě jednoduché.

Snížená kvalita DNA

Na druhou stranu, jak praví věda, s postupujícím věkem se kromě úbytku objemu ejakulátu snižuje vedle koncentrace rovněž kvalita DNA ve spermiích. Přestože lze u mužů předpokládat schopnost zplodit potomka i v seniorském věku, nelze opomíjet vyšší pravděpodobnost tzv. fragmentace DNA. Ta se rovná zvýšenému riziku vzniku některých monogenních mutací v genech, které se projeví vadou řad dítěte popsaných jako Pfeifferův či Crouzonův syndrom.

Zároveň probíhají diskuse, zdali děti otců pokročilejšího věku netrpí ve větší míře duševními poruchami a chorobami. Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Studie k otázce výskytu schizofrenie vesměs uvádějí, že onemocnění dětí starších mužů není častější, než tomu bývá obvykle.

Příklady táhnou…

Na druhou stranu, jak pravil klasik české literatury, malý je pouze ten, kdo má v sebe malou víru. A vzory táhnou. Takový Al Pacino (1940) se stal bezpochyby hrdým otcem dvojčat Antona a Olivie v šedesáti letech. Jeho parťák Robert De Niro (1943) si „pořídil“ v sedmdesáti dceru Helen Grace. Skvělý herec a oscarový režisér Clint Eastwood (1930) má dvaadvacetiletého syna Morgana, zatímco Mick Jagger (1943) oslavil příchod zatím posledního, celkem osmého potomka ve třiasedmdesáti.

(Text s názvem Sex seniorský je součástí říjnového Playboye)