23. srpna 2022 14:10

Po čem německé ženy touží? Hračky, porno, masturbace...

Německá edice Playboye slaví padesáté narozeniny a ve výročním čísle mimo jiné přináší výsledky průzkumu týkajícího se sexuálních preferencí tamních dívek a žen pro letošní rok. Za průzkumem stojí agentura pro výzkum veřejného mínění Norstat vycházející z odpovědí 1003 respondentek.

Hranice neexistují

Podle odpovědí není nic nemožné, sexuální hračky jsou součástí téměř každé funkční ložnice, pornografie není rozhodně tabu, na prvním místě je férová komunikace a zejména absolutní důvěra. Podle výsledků průzkumů je jednoznačně nejsilnějším afrodiziakem zamilovanost a víra v partnera. 80 procent dotázaných jednoznačně potvrdilo, že stav zamilovanosti pro ně představuje základní předpoklad pro kvalitní sex, v tomto stadiu dámy odpouštějí i drobné nedostatky. Platí tak praxí ověřená teorie, podle které v období zamilovanosti dochází k uvolňování feromonů – chemických látek vyvolávajících láskyplné účinky u jejich příjemců, a dopaminu, nazývaných hormony štěstí. Vzniklou situaci lze pak popsat částí textu skupiny Kabát, podle kterého srdce jásá a mozek usíná. O to krutější bývá vystřízlivění, ale to už je jiný příběh. 72 procent žen pak uvedlo, že velmi důležitá je pro ně schopnost partnera absolutně se uvolnit, 70 procent vyžaduje maximálně citlivý přístup. Kupodivu dosažení vlastního orgasmu je prioritou pouze pro 25 procent dotázaných.

Udělej si sama

Poslední věta předchozího odstavce však rozhodně neznamená, že by snad orgasmus ztratil pro německé dívky a ženy na významu. Hned 71 procent dotázaných přiznalo masturbaci, 280 z nich se tímto způsobem dovede k orgasmu alespoň jednou týdně. 56 procent tázaných uvedlo, že pravidelně používá alespoň jednu sexuální hračku. Šest z deseti účastnic výzkumu potvrdilo jako pravidelný zdroj inspirace pornografii, zejména ženy do 30 let pak v rámci sledování porna ve skrytu duše touží po drsnějším sexu v mezích zákona a dobrých mravů. Bohužel výsledky průzkumu neuvádějí, zdali v tomto případě ženy našich západních sousedů preferují razantnější sex s vlastním partnerem, se kterým řeší starosti běžného dne, či s milencem. Každopádně po plném podřízení se touhám partnera touží 47 procent žen do třiceti let a 29 procent napříč kategoriemi.

Umění naslouchat a konat

Jak dále ukázaly výsledky průzkumu, s postupem času pozbývají německé ženy a dívky romantických představ o životě, dokonalý sex už není spojen se stavem zamilovanosti, do hry může vstoupit i cizí osoba, což se ovšem zároveň ani zdaleka nemusí rovnat výraznému oslabení citů k partnerovi. Ostatně, jedno z vysvětlení, proč si ženy pořizují „koloušky“, spočívá v tom, že zatímco dámy v nejlepších věku stále chtějí, mladí hoši můžou. Kromě toho německé ženy po oslavě čtyřicátých narozenin touží nejen po empatii, ale také po partnerech, klidně dočasných, schopných uvést teorii do praxe.

(Německé sexy dámy představuje zářijový Playboy v úvodním pictorialu)