8. listopadu 2018 17:30

Listopad: měsíc sexu a početí zaslíbený

Byť stěží existuje něco tak málo vypočitatelného, jako je počasí, zdá se, že s listopadem snad konečně přišel podzim. A toto roční období, zejména pak právě probíhající měsíc, jsou z historického hlediska předurčeny k provozování sexuálních aktivit, především pak těch směřujících k početí potomka.

Testosteron na vzestupu…

Podle vědeckých bádání totiž disponujeme právě na podzim nejvyšší hladinou testosteronu, což vědci vysvětlují přetrváváním původního stavu věcí. Lovci mamutů totiž před tisícovkami let počínali potomstvo v největší míře právě na podzim. V létě, kdy se dítě narodilo, se totiž dala sehnat snáze obživa, k tomu nutno přičíst i přijatelnější klimatické podmínky nezbytné k snazšímu přežití. Kromě toho letní dlouhé dny a teplé večery nabízejí vhodnější aktivity, než je sex. Podzimní růst testosteronu přetrval i do dnešních dob, kdy potravu nakoupíte v supermarketu a obydlí je možné vytopit.

Teorie kontrastu…

Přestože se to může zdát být v rozporu s logikou, na podzim začíná fungovat navíc takzvaná teorie kontrastu. V průběhu horkých letních měsíců se totiž pohled na dívku či ženu, jejichž tělesné vnady ukrývá několik chatrných svršků, stává běžný, vzrušení s postupem času opadá. Mužské pudy údajně fungují mnohem víc, když je co dobývat.

Sázka na kakao…

Stěží lze zpochybňovat teorii, podle které chladné podzimní večery nastolují romantickou atmosféru v mnohem větší míře, než je tomu v parném létě. Večeře, sledování filmu a tulící se partnerka. Co víc si může člověk přát? V této souvislosti se ovšem nedoporučují přetopená obydlí, neboť za oním tulením se, které je v mnoha případech předehrou, se skrývá rovněž touha po tělesném teple bližního. K podzimu patří i teplé nápoje, jejichž konzumace nás, podle vědců z Yaleovy univerzity, činí podvědomě emocionálnějšími a velkorysejšími. Místo čaje, grogu či svařáku se doporučuje kakao, neboť obsahuje flavonoidy zvyšující průtok krve.

Fenomén převýšení

A ještě jeden vědecky podložený argument jasně hovořící ve prospěch sexu, případně početí potomka v podzimních měsících. Koncentrace spermií v ejakulátu je totiž nejnižší v letních měsících, na vině jsou vedra, která byla letos vskutku úmorná. Během září a října dochází k postupnému vylepšení stavu věcí, v listopadu pak začíná u spermií fungovat to, co vědci nazývají fenomén převýšení.