26. listopadu 2018 20:40

Erekci přeje nula

Před časem se objevila informace o tom, že se tureckým výzkumníkům podařilo na základě rozsáhlého průzkumu určit, která z krevních skupin svědčí sexu nejvíc a která naopak vede k problémům s erekcí.

Nejlépe jsou na tom muži s krevní skupinou 0. Je potěšitelné, že se jedná o nejčastější skupinu, i když například ve Skandinávii, ale také u nás se ještě častěji vyskytuje krevní skupina A. Majitel krve této krevní skupiny může poskytnout životu nezbytnou tekutinu nejširšímu spektru krve potřebných. Čistá „nulka“ se proto využívá především při akutních zákrocích, kdy není času nazbyt. O to zajímavější byla před deseti lety informace, podle které vyvinuli vědci látky schopné krev skupin A, B a AB proměnit právě na skupinu 0.

Problematická AB

Problémy s erekcí by pak měly relativně méně trápit rovněž muže s krevní skupinou A nebo B, přičemž Rh faktor nemá v tomto případě na výkon vliv. Gen této původně „zemědělské“ krevní skupiny se dostal do Evropy přes Asii a Střední východ prostřednictvím Indoevropanů. V současné době je krevní skupina A zastoupena v největší míře v západní Evropě, směrem na východ její četnost klesá. Krevní skupina B se údajně vyskytuje u silných jedinců se zálibou ignorovat zavedená klišé. Muži rozlišují lásku a sex, přičemž sex považují za něco blízkého sportovní činnosti.

Největší trable mají s erekcí muži s krevní skupinou AB. Naštěstí je tato krevní skupina velmi vzácná, její výskyt se odhaduje na dvě až pět procent celosvětové populace. V případě osob, v jejichž žilách koluje krev skupiny AB, se navíc jedná o požitkáře, kteří dávají přednost klidu a stabilitě před sexem.

Spojené nádoby

Podle výsledků tureckého výzkumu mají držitelé krevních skupin A či B ve srovnání s držiteli skupiny 0 čtyřnásobně větší problémy s erekcí. V případě mužů s krevní skupinou AB se pak jedná až o pětinásobné trable.

V současné době pracují badatelé na výsledcích průzkumu vlivu krevních skupin na kvalitu ztopoření. Ať tak, či onak, pravda je taková, že síla erekce je vzhledem k nezbytnosti prokrvení penisu přímo úměrná fungování naší pumpy. Srdce a penis představují jednoznačně spojené nádoby. Obtíže s erekcí, zvlášť když se jedná o problémy náhlé, by proto měly okamžitě vést k návštěvě kardiologa.