9. prosince 2020 15:10

Sestry v první linii: Šárka Vidergotová

Šárka Vidergotová začala situaci kolem covidu-19 sledovat z profesního zájmu kolem loňských Vánoc. To ještě netušila, že už v únoru bude v nemocnici připravovat postupy pro případ nákazy u pacientů i personálu, nastavovat procesy na testování a vyšetření a školit personál na používání ochranných pomůcek, které musela pracně shánět.

Její nemocnice byla totiž nejbližším zdravotnickým zařízením pro závod světového poháru v biatlonu. Závod, který se na začátku března konal v Novém městě na Moravě a jehož předchozí zastávka byla v Itálii – na místě, kde, jak se později ukázalo, se v té době nákaza covid-19 už nekontrolovaně šířila. „Museli jsme nemocnici připravit na případný příliv nemocných z řad účastníků i diváků. A to jak ohledně jejich testování, tak případného umístění na lůžka. Řešili jsme, která oddělení využijeme pro nemocné covid-19 a zda máme dost ochranných pomůcek. Dnes už si dovolím říct, že právě díky tomu jsme byli oproti ostatním nemocnicím trochu napřed a na první vlnu lépe připraveni,“ dodává Šárka.

V březnu přijali do nemocnice první pacienty s novým onemocněním, naštěstí měli všichni na jaře jen lehčí průběh a nepotřebovali tak intenzivní péči. Přesto nemocnice, stejně jako většina zařízení, bojovala s nedostatkem ochranných pomůcek. „V tom je tahle druhá vlna určitě jednodušší. Výrobci pomůcek na ni byli připravení, ustálily se i ceny. Personál byl proškolený a přes léto se nám povedlo vychytat i procesní mouchy z první vlny. Na druhou stranu, oproti jaru, kdy byli pacienti pokornější a více se báli, teď méně respektují opatření a nemoc více zlehčují, což nám trochu komplikuje práci,“ upřesňuje Šárka a dodává: „Snažíme se ale, abychom všichni z personálu měli alespoň trochu času i na péči o sebe. V režimu, ve kterém byly podzimní měsíce, to však vůbec nebylo snadné. Bohužel, i u nás onemocněla část personálu a u některých sestřiček, zvlášť těch blíže důchodovému věku, se i po vyléčení projevuje velká únava, a návrat do práce jim tak trvá podstatně déle. Mně i mojí rodině se nákaza naštěstí vyhnula, ale i tak jsem teď v práci deset hodin denně a po večerech doma ještě na počítači pracuji na hlášeních a statistikách z oddělení. A to už se situace lepší.“

Vyčerpávající podzimní měsíce ale jejich nemocnice zvládla dobře. Osobně to přičítá dobré informovanosti personálu, o kterou se stará nemocnicí sestavená pandemická skupina, která jednou týdně určuje další postup. Všem pracovníkům nemocnice také rozdistribuovala vitaminové balíčky. „Nad vodou nás drží i pomoc veřejnosti. Třeba nedávno jsme od paní učitelek z DDM dostali přáníčka s poděkováním. Každý zaměstnanec nemocnice své vlastní, originální, ručně vyrobené. Bylo jich přes tisíc a všechny nás to moc potěšilo,“ doplňuje Šárka. „Byla bych moc ráda, kdyby lidé dodržovali opatření. Hlavně nosili ústenky a dodržovali hygienu rukou. Všichni to koneckonců děláme pro sebe, a když je to dobré pro nás, ochrání to i ostatní. Nesmíme být sobečtí a musíme přistupovat k nemoci s pokorou. Situace se lepší, tak vydržme. Ať máme všichni zdravé a klidné Vánoce, i když budou letos jiné,“ uzavírá Šárka a dodává, že ona sama by si přála mít čas na rodinu a snad i pár dnů dovolené, aby mohla jít na procházku nebo si přečíst pěknou knížku. Od března totiž žádné pracovní volno neměla.

Šárka Vidergotová je jedna ze sestřiček, které podpoří iniciativa Sestřičky sestřičkám, která byla založena v rámci projektu Prima SVĚT za podpory herců ze seriálu Sestřičky, České asociace sester a Českého červeného kříže. Cílem iniciativy je podpořit sestry v první linii, které jsou denně v kontaktu s covid pozitivními pacienty, neúnavně o ně pečují, a mnohdy tak samy riskují své zdraví.

Iniciativa si vytyčila cíl vybrat alespoň 10 000 000 Kč a pak tuto částku ve spolupráci s Českou asociací sester spravedlivě rozdělit mezi sestry. Na začátek do sbírky skupina Prima vložila 1 000 000 Kč. A jak sestřičky můžete podpořit vy? V rámci veřejné sbírky Sestřičky sestřičkám na crowdfundingové platformě Znesnáze21 nebo pomocí dárcovských DMS. Více o projektu na www.sestrickysestrickam.cz.