10. prosince 2020 17:28

Koronavirová moudra Billa Gatese

Zakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates (1955) se přednedávnem vyjádřil na podcastu americké herečky Rashidy Jones na téma koronavirus. Svého času dlouhodobě nejbohatší muž planety připustil, že pandemie, z jejíhož spoluvyvolání byl některými pomatenými konspirátory obviněn, dramaticky ovlivní mnoho aspektů našich životů.

Nutno říci, že ještě před pěti lety Bill Gates ve své přednášce na konferenci Technology, Entertainment, Design (TED) pandemii víceméně předvídal, jeho názory je proto nutno brát vážně. Přesto si Playboy.cz dovolil ke každému bodu krátký komentář.

Komunikace na dálku

Pandemie ukázala, že otázky byznysu není nutné řešit za každou cenu osobním jednáním, vydělávat lze i z domova, kdy je obchodní protějšek vzdálen stovky kilometrů. Bill Gates v této souvislosti hovoří o situaci, která nastala po druhé světové válce. V jejím průběhu se totiž do výrobního procesu zapojilo mnoho dívek a žen plnících do té doby výhradně roli strážkyň tepla domácího krbu. Po válce, vědomy si své role, odmítly návrat ke starým, zavedeným pořádkům. Vítejme v čase komunikace na dálku.

Playboy.cz: Nějak jsem porovnání nepochopil, na druhou stranu je moje mozková kapacita ve srovnání s tou, se kterou disponuje Bill Gates, značně omezená.

Urychlený vývoj

Nic nového pod sluncem, je všeobecně známo, že pokud se člověk blíží dnu, dělá možné i nemožné za účelem co nejméně bolestivého dopadu. „Když pandemie začala, byl stav připravenosti softwaru trapný. A budoucnost teprve ukáže, kam se lze během blízké doby posunout,“ pravil Bill Gates, aniž posun blíže specifikoval. S pravděpodobností hraničící s jistotou lze ovšem říci, že Microsoft u toho nebude chybět.

Playboy.cz: Doslova bleskový vývoj vakcíny ukazuje, že když jde opravdu do tuhého, není nic nemožné.

Věčně teplá kancelářská židle

Home ofice a především stav financí přivedou podle Billa Gatese řadu zaměstnavatelů k zamyšlení nad vytížeností kancelářských prostor. „Myslím, že lidé budou chodit do svých kanceláří v mnohem menší míře, než tomu bylo dosud,“ pravil s tím, že se zaměstnanci několika firem budou o „své“ židle a stoly během týdne dělit podle přesně dohodnutého harmonogramu.

Playboy.cz: I v tomto případě se nejedná o objevení Ameriky. Uplatnění stejného principu jsem byl svědkem v Kyjevě i v Dubaji. Jen židle nahradily věčně teplé postele zahraničních dělníků.

Více rodiny

Bill Gates je rovněž přesvědčen, že pandemie, se kterou nakonec svedeme vítězný boj, bude mít významný a svým způsobem pozitivní vliv na mezilidskou komunikaci. Stane se tak zejména v důsledku nových pořádků, neboť lidé nebudou trávit tolik času ve svých kancelářích a ubude tak komunikace s kolegy. O to větší pozornost budeme moci věnovat rodině a svým blízkým.

Playboy.cz: Nejen prací v kanceláři je člověk a zejména stát živ. Kromě toho není Česko zrovna zemí home office zaslíbené. Ostatně, na podzim volilo tuto formu obživy v Česku podstatně méně lidí než na jaře. Trend ze začátku prosince byl dokonce takový, že si zaměstnanci začali vynucovat návrat na pracoviště.

Příště bude lépe

Bill Gates končí optimisticky, neboť podle jeho názoru se s novým virem svět vypořádá podstatně lépe, než tomu bylo letos. Nezažijeme tak chaos, který v roce 2020 charakterizovalo nejvýstižněji slovo lockdown. „Podruhé nebudeme tak hloupí,“ pravil miliardář.

Playboy.cz: Jak pravil spisovatel Mark Twain: „Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista, leda ještě starý optimista.“