22. listopadu 2018 17:50

A tak pravil Jaroslav Kubera…

Troufám si tvrdit, že má-li se česká politika začít ubírat rozumným směrem, může se datum 14. 11. 2018 jevit jako zlomové. Ten den byl totiž zvolen předsedou Senátu dosud nikdy nikým neporažený politik Jaroslav Kubera (ODS). Vzhledem k tomu, že se mi v minulosti poštěstilo udělat s dnes druhým nejvýše postaveným ústavním činitelem Česka pro Playboy dva rozhovory, dovolil jsem si vybrat několik pasáží charakterizujících osobnost tohoto pozoruhodného muže.

Autorita…

„Problém je v tom, že se přirozených lídrů nedostává. Autorita ze zákona a autorita přirozená se nemusí shodovat. Lidé s přirozenou autoritou nemusí zastávat funkci, kde by tuto autoritu využili, a naopak funkce zastávají mnohdy lidé bez autority. Bohužel, autorita se nedá koupit. Je to stejné jako se smyslem pro humor.“

Brexit…

„Mimochodem, když někdo argumentuje tím, jak výhodné je být v Unii, protože přece čerpáme až do úplného vyčerpání dotace vedoucí ke korupci a kriminálním kauzám, zapomíná zároveň poukázat na miliardové náklady, které nám vznikají v důsledku nutnosti plnit evropské směrnice a nařízení. Proto jsem přesvědčen o tom, že Anglie nemůže na brexitu prodělat, neboť ušetří obrovské peníze tím, že nebude muset dodržovat nejrůznější nesmysly, které z komise přicházejí každý den po stovkách.“

Elektrická energie…

„Kdybyste elektromotorem otáčel větrnou vrtulí a prodával dotovaný proud, tak se vám to pořád vyplatí. Důkaz toho, že existuje perpetuum mobile. Nakoupíte si od rozvodných závodů elektřinu, tu protočíte větrnou elektrárnou, roztočíte vrtule, prodáte takto vyrobenou elektřinu a v důsledku dotací obnovitelných zdrojů na tom vyděláte. Ve Španělsku to dopadlo tak, že majitelé solárních elektráren si pořídili umělé osvětlení, kterým svítili na panely, a pobírali dotace.“

Globální oteplování

„Když se ukáže, že něco nefunguje, tak se přijde s jiným nesmyslem. Takže po globálním oteplování řešíme globální ochlazování. Přitom každý normální geolog vám řekne, že veškerá bombastická odhalení klimatologů už tady byla. Mamuti nepřežili, jejich lovci ano. Lidstvo se dokáže přizpůsobit a adaptovat. Dokonce i v případě, kdyby stoupla hladina Temže a bylo nutno přestěhovat Londýn. Dnes nám to připadá technologicky nemožné, za padesát let se bude jednat o běžný proces.“

Kouření…

„Ještě v dobách federace jsem s cigaretami končil pokaždé, když skončila česká část hymny. A jakmile zazněly první tóny části slovenské, hned jsem si zapálil.“

„No, pravda je taková, že zákon je ke konzumentům alkoholu benevolentnější než ke kuřákům. A náš argument, že nevíme o případu, kdy by si dal někdo deset cigaret, přišel domů a ztloukl ženu s dětmi, což se v případě opilců bohužel stává, nebyl akceptován.“

Politická korektnost…

„Ti, co mě znají, vědí, že nemám s homosexuály ani s lesbičkami sebemenší problém. A když někdy v souvislosti s nimi použiji politicky nekorektní výraz, nikdy se tak neděje za účelem jejich zesměšnění. Kdysi jsem byl dokonce požádán, abych poskytl interview do jejich časopisu, což jsem s radostí učinil. A neměl bych problém ani s rozhovorem pro cikánský časopis a slovo cikán nepovažuji za urážlivé.“

Sociální stát…

„Četl jsem jeden velmi povedený článek o konci sociálního státu. Pokud je jedna polovina země závislá na nějakých dávkách, je jisté, že skupinu těch, kteří svou prací tyto dávky financují, to přestane bavit. Zjistí totiž, že být na dávkách je výhodnější než pracovat. Tímto způsobem zdroj nenasytného sociálního státu vyschne.“

Zákony…

„Navrhoval jsem dva zákony. Prvním byl zákon o zákazu zákazů. Zákaz totiž představuje nejjednodušší řešení a v současné době jich proto existuje tolik, že jejich kontrola je absolutně nemožná. Druhým je zákon o regulaci regulací, jehož princip je postaven na tom, že za každý nový zákon budou další dva zrušeny.“

„Každý, kdo se chystá přijít s nějakým zákonem, by si měl uvědomit, že totalita z nás udělala šampiony v disciplíně obcházení zákona. Politika se začíná blížit farmaceutickým koncernům, které nejdřív vyrobí lék a pak k němu začnou shánět nemoc.“

Životní styl…

„Mám proti normálním lidem další výhody. Jsem například sova a ranní ptáče v jednom. Považuji to za velký dar, neboť zastávám názor, že kdo spí, je mrtvý. Spánek mě proto obtěžuje. Ve srovnání s běžnou populací, která ještě navíc chodí na obědy, tak disponuji podstatně větším časovým prostorem. Prý tento způsob života není zdravý, ale mně je to docela jedno.“