8. března 2019 19:20

Miroslav Macek: „Bigamie je běžnější než homosexualita“

Při pohledu na titulky článků, diskuse na sociálních sítích i v televizi by mohl člověk nabýt dojmu, že mezi největší problém dnešní doby patří sňatky sexuálních menšin. Zatímco však se gayové a lesbičky hlásí ze všech sil o svá údajná práva, jsou stoupenci bigamie nuceni žít víceméně v ilegalitě. Playboy proto oslovil místopředsedu poslední federální vlády, bonvivána a znalce života MUDr. Miroslava Macka.

Playboy: V současné době se řeší otázka práva gayů a lesbiček na manželství. Neměli by mít stejná práva i bigamisté, tedy vyznavači mnohoženství, kterým je dosud upřeno i právo na registrované partnerství? Macek: Určitě měli, neboť citový a sexuální vztah se dvěma či více ženami nebo muži současně, tedy bigamie, je rozhodně běžnější než homosexualita.

Playboy: Co vypovídá o stavu společnosti skutečnost, že zatímco homosexuálové dospěli do stadia, kdy se řeší možnost adopce dětí, je mnohoženství trestným činem? Macek: Jednak to, že homosexuálové jsou mnohem lépe organizovaná nátlaková skupina, a za druhé, že protivníkem v tomto případě není zdaleka jen stát, ale manželky případných bigamistů.

Playboy: Vidíte na vztahu, včetně založení rodiny s několika ženami, něco trestného, ohrožujícího blaho společnosti? Macek: Těžko říct, optimální by byl „průzkum bojem“, tedy vyzkoušet to kupříkladu v jednom okrese. Nedovedu si ovšem představit ten následný boj mezi okresy.

Playboy: Měli by jít bigamisté postupnou cestou registrovaného partnerství, nebo rovnou „vlítnout“ na sňatky? Macek: Netřeba si klást malých cílů: požadovat rovnou sňatky. Bigamisté by ovšem měli mít na paměti verše klasika: „Mohamed pravil, žen měj, kolik chceš, však víno nepij žádné, domnívaje se, že střízlivého víc než jednu ženu míti nenapadne.“

Playboy: Jak si vysvětlujete skutečnost, že se bigamistům nepodařilo vytvořit vlastní lobby. Macek: Jak jsem již řekl, lobby manželek v monogamních svazcích je ohromně silné.

Playboy: Považujete jako otec za přirozenější, když dítě vychovávají dva muži, přičemž ani jeden z nich není biologickým otcem, nebo biologický otec vychová svých několik dětí v manželském vztahu s jejich biologickými matkami? Macek: Situace, kdy otec vychovává „dvoje“ děti, vlastní a vyženěné, je docela běžná a problémy s dvojími dětmi vlastními by byly zcela obdobné.

Playboy: Může znít argument ve prospěch povolení bigamie ve smyslu: Více hlav, více rozumu? Macek: Nikoliv, optimální systém vlády v rodině je „osvícená diktatura“.

Playboy: Vyznavači mnohoženství si dnes mohou říci pouze: I have a dream. Myslíte si, že se dočkají časů, kdy dojde na Ano, bude líp? Macek: Na to je jednoduchá odpověď. Pokud se bigamistům podaří uskutečnit svůj sen, jejich motem zákonitě bude: Mám se dobře, dobře mi tak!