2. září 2020 20:52

Letem sexy světem...

Jak pravil autor mnoha moudrých vět Jan Werich: Když nejde o sex, nejde o nic. Jasné, stručné, výstižné.

Na délce někdy nezáleží

Nemálo především mladších mužů žije v silně pomýlené představě, že sexuální akt je něco jako maratonský běh. Prvních čtyřicet kilometrů se běží rychle, poslední dva pak platí: „Když nemůžeš, tak přidej víc.“ V této iluzi podporují část populace muzikanti, například Janek Ledecký zpívá: „Promilujem celou noc, tma už křičí o pomoc.“ Stejně tak mate pornografie. Přitom podle doktora Harryho Fische, profesora urologie a reprodukční medicíny na Weill Cornell Medical College, rozhodně neexistuje přímá úměra mezi délkou sexu a jeho kvalitou. Odborník se odvolává na studii z roku 2005 realizovanou na reprezentativním vzorku 500 párů z celého světa, podle které je průměrná délka pohlavního styku 5,4 minuty. A vzhledem k tomu, že největším zabijákem tvrdé erekce je stres a nežijeme zrovna v harmonické době, neboť za posledních patnáct let jsme se museli vypořádat s dvěma globálními ekonomickými krizemi a covidem-19, nelze předpokládat, že by se za tu dobu změnily věci k lepšímu. O tři roky mladší studie pak považuje dobu kolem šesti minut za základ, výkon z kategorie nadstandardních až fantastických se pohybuje v rozmezí od sedmi do třinácti minut.

Kromě toho podle Laurie Mintz, sexuoložky a profesorky psychologie na Floridské univerzitě, by si měli muži uvědomit, že zdaleka ne každá žena touží v rámci sexuálních hrátek po něčem tvrdém a dlouhém. Svá slova opírá o studii v magazínu Journal of Sex and Marital Therapy z roku 2017 konstatující, že pouze 18 procent žen si vystačí v rámci dosažení magického orgasmu s prostou klasikou.

Hypersexualitou proti karcinomu prostaty

Osobně považuji termín „sexuální závislost“ alespoň v případě mužů za vzdálený realitě. Docela rád bych byl totiž sexuálně závislý, leč erekci nelze na rozdíl od orgasmu nahrát. Jako bližší skutečnosti se mi jeví termín hypersexualita, který užívá párová terapeutka Christine Geschke z Hamburku. Podle odbornice se jedná o stav, kdy při styku nejde o blízkost, lásku, erotiku a vášeň, ale o víceméně strojový orgasmus, po kterém musí přijít, pokud možno, co nejdřív další. Vzhledem k odlišnosti mužské a ženské sexuality postihuje hypersexualita častěji silnější část lidstva. Jak ovšem ukazují výsledky vědeckých výzkumů, častá, klidně i každodenní ejakulace snižuje riziko rakoviny prostaty až o třetinu. Často se tak děje prostřednictvím masturbace, zavrhované odborníky na sexuální závislost.

Kromě toho pomáhá ruční sex při léčbě zánětů a bolestí prostaty, zvyšuje plodnost, má pozitivní efekt na rehabilitaci penisu při poruchách erekce a předčasné ejakulaci. Jak tvrdí Michal Pohanka ze Sexuologického ústavu VFN, v případě masturbace neexistuje ideální obecně platná frekvence, záleží na individuálním temperamentu. Minimální měsíční počet erekcí je asi dvanáct. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2017 žilo v Česku s rakovinou prostaty 60 tisíc mužů, každodenní nárůst činil 20 případů, přičemž čtyři muži denně karcinomu podlehnou, je otázkou, zdali nepovažovat hypersexualitu za závislost z kategorie prospěšných.

Rozbíječi vztahů

Na to, kterak vyvolat krizi vztahu za účelem jeho následného rozpadu, přišli v Japonsku. „Muž se chce rozvést s manželkou, netouží ale po tom, aby vina padla na jeho hlavu. Za tímto účelem najme fešného profesionála, který svede jeho manželku. Ta pak, v poblouzněném stavu zamilování, souhlasí v rámci rozvodu s čímkoli. Chce jít dál a neřeší následky,“ vysvětluje v rozhovoru pro BBC publicistka Stephanie Scott. Ceny přitom oscilují v rozmezí 3700 až 190 000 dolarů měsíčně, záleží na druhu služby. Nejedná se o malé částky, zároveň je nutno kalkulovat s tím, že se to občas zvrtne. Například v roce 2010 zaplatil jeden z rozbíječů vztahu za své aktivity životem, neboť ho rozlícená už exmanželka, která se dozvěděla pravdu, uškrtila. Soud pak vzal v potaz polehčující okolnosti a odsoudil vražedkyni k přijatelným deseti letům vězení. I přes tuto politováníhodnou skutečnost „rozbíjecí“ byznys v zemi vycházejícího slunce vzkvétá, aktuálně z něj profituje 270 agentur.