6. dubna 2023 18:52

Průměrná délka ztopořeného penisu narostla na 15,24 cm, vědci dumají nad příčinou

S konstatováním přišly vědecké kapacity ze Stanfordovy a Emoryho univerzity a několika italských vysokých škol. Podle jejich zjištění se průměrná délka ztopořeného penisu prodloužila z velikosti 4,8 palce na 6 palců. Vzhledem k tomu, že 1 palec se rovná 2,54 cm, je průměrná délka penisu v akci 15,24 cm.

Zdali je to hodně nebo málo, je věcí názoru a vlastních zkušeností každého jednotlivce, zejména pak jednotlivkyně. Každopádně k tomuto závěru došli vědci po analýze 75 výzkumných prací publikovaných v letech 1942 až 2021, během kterých byl změřen ztopořený penis reprezentativnímu vzorku 55 761 mužů. Vzhledem k tomu, že muži mají tendenci přehánět, případně přizpůsobovat pravdu obrazu svému a v tomto případě hraje roli každý milimetr, kladli akademici důraz na skutečně odborné měření a správné zaznamenání velikosti.

Rozpor s původním očekáváním

Vědci v souvislosti s problematikou prodloužení délky penisů spekulují o vlivu environmentálních změn, v jejichž důsledku procházejí chlapci pubertou dřív než v minulosti. Dál se víceméně shodnou na tom, že vliv na délku mužské chlouby má „sedavý“ životní styl. V případě touhy po zvětšení proto nemusí být od věci vyměnit pohyb za sledování televize. Nutno dodat, že vedle zvětšujícího se penisu vědci rovněž zaznamenali alarmující skutečnost, jako je pokles počtu spermií v ejakulátu, kromě toho padá hladina testosteronu a narůstá podíl karcinomu varlat na onkologických onemocněních.

Michael Eisenberg, jeden z autorů studie, prozradil, že dosažené výsledky byly v rozporu s původním očekáváním. „Vzhledem k trendům v jiných oblastech jsme se domnívali, že s ohledem na klimatické změny dojde k snížení průměrné velikosti ztopořeného penisu. K nárůstu došlo během relativně krátké doby a jakákoli změna je znepokojující, neboť reprodukční systém hraje hlavní roli ve vývoji lidstva. Výsledky ukazují, že s mužským tělem se děje něco neobyčejného. Musíme pokračovat ve výzkumech, a pokud se potvrdí, že se jedná o trend, je nezbytné určit příčinu změn.“

Vědci se shodují na tom, že i když se u víc než 55 tisíc mužů jedná o reprezentativní vzorek, na světě fungují miliardy zástupců silnějšího pohlaví. Svou roli mohla sehrát rovněž teplota těla, hmotnost a výška měřených jedinců. Proto je nezbytné nadále seriózně bádat.

Nespokojenost rovná se ferrari?

Zatímco vědci ze Stanfordu přičítají nárůst velikosti ztopořeného penisu klimatickým změnám, jejich kolegové z Londýnské univerzity přišli s možnou souvislostí mezi podprůměrnou velikostí mužské chlouby a vlastnictvím sportovního vozu. Své poznatky publikovali vědci z katedry experimentální psychologie ve studii Small Penises and Fast Cars: Evidence for a Psychological Link. Výzkum prokázal, že muži vykazující nespokojenost s rozměry vlastního penisu projevovali v mnohem větší míře, než tomu bylo u mužů v tomto ohledu spokojených, sympatie ke sportovním vozům. Dvojnásob to platilo pro věkovou kategorii 30 plus.

Sdílejte článek
Štítky zdraví věda Ferrari výzkum vztahy penis trend Stanfordova univerzita délka penisu Londýnská univerzita