1. března 2022 17:50

Demokracie očima moudrých...

Jak praví definice, demokracie či lidovláda je forma vlády, v níž o výkonu moci rozhoduje mínění většiny oprávněných voličů, nejčastěji volbou. Jak ovšem vidno z následných citátů osobností i v případě demokracie může platit, že cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly.

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou k moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie.“ Sokrates, řecký filozof, 470–399 př. n. l.

„Demokracie nahrazuje pověření několika úplatných – volbou mnoha neschopných.“ George Bernard Shaw, irský dramatik, 1856–1950

„Demokracie je krásná teorie, ve skutečnosti je to ale klam. Vy v Americe to jednoho dne uvidíte.“ Benito Mussolini, italský diktátor, 1883–1945

„Demokracie je pořád ta nejlepší forma vlády. V demokracii jsou alespoň chráněny občanské svobody. Žádný občan nemůže být svévolně mučen, uvězněn anebo přinucen zhlédnout některá představení na Broadwayi.“ Woody Allen, americký režisér, 1935

„Jen nikým nepřipomínaná, snad zamlčovaná episoda ze začátku roku 1945… Představitelé západních demokratických států se scházeli se zástupci sovětskými k poslednímu jednání o podmínkách míru. V té chvíli se veřejně ozval Mr. Bullit, bývalý americký vyslanec v Rusku. Pravil, že jak vývoj pozoruje, baltické státy, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Československo budou co nevidět ovládnuty sovětským Ruskem, a Rakousko, Jugoslávie, Itálie snad. Zdvihla se vlna rozhořčení. Velký počet representativních intelektuálů a církevních hodnostářů podepsal prohlášení, v němž byl Bullit obviněn z podloudné, špinavé a slizké propagandy proti spolupráci západní demokracie se sovětským Ruskem. Také Einstein, muž s nejvyšší pověstí v té době, podepsal… Uplynul rok, a baltické státy, Polsko, Rumunskou, Maďarsko skutečně byly ovládnuty Ruskem… Intelektuálové, kteří podepsali prohlášení, dále opovrhovali Bullitem a vážili si sami sebe.“ Ferdinand Peroutka, československý politik, historik, novinář, 1895–1978

„Demokracie je cestou k socialismu.“ Karl Marx, německý filozof a ekonom, 1818–1883

„Demokracie je nejhorší způsob vlády na světě. Mimo těch ostatních způsobů.“ Winston Churchill, britský premiér, 1874–1965

„Dokonalá diktatura bude vypadat jako demokracie, ale v podstatě to bude vězení beze zdí, odkud by vězně ani nenapadlo utíkat. Bude to vlastně systém otroctví, v němž budou otroci, díky konzumu a zábavě, své nevolnictví milovat.“ Aldous Huxley, anglický spisovatel, 1894–1963

„Rozdíl mezi demokracií a diktaturou je v tom, že v demokracii nejdříve volíte a pak posloucháte rozkazy, zatímco v diktatuře neztrácíte s volbami čas.“ Charles Bukowski, básník a spisovatel, 1920–1994

„V totalitních režimech se idioti dostávají k moci intrikami a násilím, v demokracii – svobodnou volbou.“ Gabriel Laub, esejista a novinář, 1928–1998

(Článek o lesku a bídě premiérů v Čechách čtěte v březnovém Playboyi)