17. října 2019 19:31

Wattmetr a běžecká revoluce

Už tuto neděli se v Havířově uskuteční Havířovská 10 Playboy Atex Maraton, kdy se štafeta takřka 30 vybraných odvážlivců sestavená Petrem Vabrouškem pokusí o zdánlivě nemožné. Ve hře bude totiž překonání světového rekordu na 42,195 km, který stanovil minulou sobotu ve Vídni časem 1:59:40 keňský fenomén Eliud Kipchoge.

I v tomto případě vstoupí do hry nejmodernější technologie v podobě wattmetru neboli osm gramů „vážící“ titěrné pecičky Stryd, v jejichž silách je záznam a vyhodnocení pohybu. Záznam se po skončení běhu uloží do datového centra a zde proběhne i jeho analýza. Každý z účastníků doufejme rekordní štafety pak obdrží zprávu o kvalitě svého běhu. Metodika umožňuje porovnávání jednotlivých běžců nejen mezi sebou, ale i s parametry fenomenálního Eliuda Kipchogeho.

Žádný slogan, realita

Podle Roberta Kleinera ze společnosti Speed Weapony rozhodně nepřehání titulek, podle kterého představují wattmetry v běhání stejně jako v cyklistice absolutní revoluci. „Jakkoli to může znít jako laciný reklamní slogan, skutečně se jedná o zásadní kvalitativní změnu v tréninku i v závodění. Běhání mělo do příchodu spolehlivého, objektivního měřiče běžecké výkonnosti, lidově řečeno wattmetru, několik zásadních, přesto obtížně řešitelných otázek,“ vysvětluje a uvádí dva konkrétní příklady. „Pomocí wattmetru se dá poměrně přesně a jednoduše určit intenzita pohybu (výkon), která mi zaručí nejlepší možný výsledek v cíli závodu. Neboli hodinky mi mohou po celou dobu závodu ukazovat moje soukromé optimální tempo pro dosažení nejlepšího možného času. Kromě toho s wattmetrem dokáže každý běžec precizně stanovit a dávkovat tréninkové zatížení organismu, aby jeho výkonnost stoupala s maximální efektivitou a kýžená forma přišla právě v den D.“

Pro vysvětlení, wattový výkon je předpis (číslo), který běžci ukazuje každou vteřinu, co má dělat, aby jeho trénink či tempo v závodě byly maximálně účinné. Číslo pak platí nejen po rovině, ale i do kopce či v protivětru. „Tato data vám žádné tempo na kilometr či srdeční údaj tepové frekvence neposkytne. Pokud chci vyhrát závod či výkonnostně růst, měl bych se tím řídit. Jedná se o kvantitativní ukazatel. Některé běžecké wattmetry ale poskytují běžcům i kvalitativní ukazatele týkající se jejich běžeckého kroku – jako je například účinnost odrazu, kvalita došlapu či podobně.“

Jednoduchá diagnóza

Wattmetr je při stanovení diagnózy běhu stručný a zcela srozumitelný: Dělej, co ti říkám a budeš běhat lépe! V případě kvality běžeckého kroku systém či trenér běžci automaticky doporučí, na čem je třeba pro nárůst efektivity zapracovat. „Většinou se nejedná o nic, co by trenéři či běžci neznali. Abeceda, plyometrie… jen se vlastbě exaktně neví, nakolik má svěřenec kvalitu v krvi, jak moc má smysl ještě na ní zapracovat a jaký bude mít daná změna efekt. Každopádně, pokud chci maraton zaběhnout v čase odpovídajícím mému věku a kondici, musí mít můj běžecký projev konkrétní podobu,“ konstatuje Robert Kleiner.

Není času nazbyt

Wattmetry pak mají největší efekt u začátečníků, kteří nemají zkušenosti – tempem počínaje, objemem a tréninkovou kvalitou konče. V případě platformy Stryd se jedná o ucelený ekosystém, který umí běžce otestovat, stanovit mu optimální tréninkové zóny, předepsat tréninky tak, aby dosáhl maximálního efektu. „Wattmetry dávají k dispozici běžcům a jejich trenérům objektivní metriky, díky nimž je možné stanovit účinný předpis, jak trénovat a závodit tak, abychom dosáhli maximálního efektu. O to dnešní svět velmi stojí. Nikdo nemá času nazbyt, tak proč toho nevyužít. Navíc, pokud k tomu připočteme velmi rozumnou cenu, která je výrazně nižší než cena běžeckých hodinek, a skutečnost, že těžit z údajů může jak špičkový profesionální běžec, tak začínající amatér, je jasné, že běžecké wattmetry mají stejnou ambici, jakou měly ty cyklistické – změnit běžecký svět. Wattmetry vlastně doplňují měřiče tepové frekvence o řád lepší metrikou a řeší nejen zátěž, ale i biomechaniku pohybu. To je mimochodem něco, co cyklistické wattmetry umějí velmi okrajově,“ dodává Robert Kleiner.