7. ledna 2020 20:14

Nevěra: přej a bude ti přáno

Jak umně praví jeden citát, je láska nejsložitějším problémem života a jeho nejjednodušším vyřešením je pak nevěra. Jedním z průvodních jevů nevěry pak bývá morální kocovina.

Není ovšem potřeba to po případném „zahnutí“ se sebemrskačstvím přehánět. V první řadě, chybovat je lidské, kromě toho se omyly člověk učí. Stejně tak lze argumentovat tím, že co vztah nezabije, může ho jen posílit. Respektovaná sexuoložka Laura Janáčková pak přišla svého času s tím, že během manželství se nevěry dopustí hned 42 procent žen. A podle průzkumu Institutu partnerských vztahů měla více než polovina žen živé sexuální fantazie s jiným mužem, než byl jejich partner. Takže žádné přehnané výčitky nejsou na místě. Naopak, může platit, přej a bude ti přáno.

Žádný podvod

Jeden z nejčastějších a bohužel hodně aplikovaných mýtů pak hovoří v souvislosti s nevěrou o podvodu. Přitom se jedná o totální nesmysl. Stačí se podívat na definici a skutkovou podstatu trestného činu podvodu: Kdo jiného nebo sebe obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody, zákazem činnosti nebo propadnutím jiné majetkové hodnoty. A příprava trestného činu podvodu je trestná.

  • Pokud začneme řešit problematiku možného podvodu od poslední věty definice, nevím, proč by měla být příprava nevěry trestná. Možná snad v případě, že se nevěru rozhodnete dopředu spojit s nějakým trestným činem. Například krádeží v milenčině bytě.
  • Zároveň je otázkou, jak postupovat v případě neplánované nevěry. Znáte to, jdete někam s těmi nejvíce možnými počestnými úmysly, najednou přeskočí jiskra a po ránu se snažíte marně rozpomenout na jméno půvabné osoby, která leží vedle vás. V takovém případě jste v tom zcela nevinně.
  • Ano, lze souhlasit s tím, že popřením nevěry uvádíte manželku v omyl a snad dokonce zamlčujete i podstatnou skutečnost. Rozhodně se tím však nedopouštíte podvodu. Naopak, mnohdy takto chráníte majetek svůj i majetek bližních. A také zdraví. V případě, že manželku neuvedete v omyl, se totiž vystavujete například riziku hysterické reakce a s touto souvisejícímu stresu. Přitom o stresu je známo, že patří mezi největší zabijáky. V rámci plánované nevěry, od jejíž realizace ovšem nakonec ustoupíte, pak můžete uvést v omyl, a zároveň způsobit majetkovou újmu snad pouze prostitutce, která po dobu rezervace nemůže brát jiné klienty a přichází tak o výdělek. V tomto případě ovšem platí, že kde není žalobce, není soudce.
  • Pokud můžete někomu nevěrou způsobit majetkovou újmu, tak v první řadě sám sobě, což lze dokumentovat na případech řady rozvodů. Výjimka potvrzující pravidlo může nastat pouze v případě, kdy se s vámi movitá manželka v důsledku vaší nevěry rozvede a soud rozhodne o tom, že vám vzhledem k rozdílným majetkovým poměrům musí platit výživné. V takovém případě snad lze dokonce uvažovat o tom, zdali jste se nevěry nedopustil s cílem zbavit se manželky a přijít k penězům. I v takovém případě lze ovšem hovořit o podvodu jen stěží.