17. srpna 2018 11:24

Možná přijde majitel…

V Praze právě probíhá světová výstava poštovních známek – Praga 2018. A nelze vyloučit, že v průběhu výstavy odtajní svou identitu českých obchodník se známkami, který v roce 2016 realizoval na filatelistickém trhu čítajícím 70 milionů aktivních hráčů a generující roční obrat přes 10 miliard dolarů transakce mimořádného významu.

Náš dosud utajený krajan totiž koupil v létě 2016 v rámci privátního obchodu nejdřív červeného a modrého mauricia, přičemž měl za obě známky zaplatit asi sto milionů korun. Svou sbírku mauriciů pak ještě obohatil na konci roku, když na aukci ve Švýcarsku koupil za 2,4 milionu eur tzv. Bombay Cover neboli obálku se dvěma mauricii červené barvy.

Mimořádně povedená koupě

Podle znalce v oboru filatelie Davida Kopřivy, který byl součástí transakcí, se především ve druhém případě jednalo o velmi povedenou koupi. „Nejvýznamnější světový katalog Stanley Gibbons stanovil cenu Bombay Cover na víc než pět milionů eur. Ano, katalogové ceny se většinou od těch tržních liší, nicméně o mnohém vypovídají. Kromě toho původní majitel nabízel Bombay Cover nejdřív na světovém filatelistickém trhu v přímém prodeji na VIP úrovni za podstatně vyšší částku. Z jednání sešlo, a pak se různí zájemci z Evropy, ale i ze zámoří podle mého názoru rozhodli vyčkávat, taktizovat a spekulovat na „neprodej“ dopisu kvůli dalšímu jednání o ceně. A to dokonce, i když se dopis objevil v aukci. O poptávce českého investora konkurence nevěděla a všichni byli zaskočeni,“ říká David Kopřiva. Ve filatelistické branži figuruje jako zprostředkovatel a soudní znalec pětadvacet let a je tak vlastníkem patřičného know-how. „Jednoduše znáte lidi, kteří znají jiné lidi. Studujete trh, bádáte o známkách, sledujete cenové trendy. Bombay Cover se nabízel ve veřejné dražbě, ale ostatní zájemci zanedbali důležité informace před aukcí, jakož i nové poštovné – historické poznatky o dopisu, které jeho cenu zvyšují. Náš investor se k těmto informacím dostal a dokázal je správně vyhodnotit. Proto nakonec uspěl.“

Nejvyšší světový level

Český majitel tří červených a jednoho modrého mauricia je nejspíš vlastníkem nejdražších sběratelských předmětů v privátním majetku v tuzemsku, a to napříč všemi sběratelskými obory. A neztratil by se ani mezi největšími světovými sběrateli známek. „Přestože britská královská sbírka má podle mého odhadu cenu převyšující hodnotu 150 milionů liber, v oboru mauricia ji přesáhl náš investor. Královna totiž vlastní ‚jen‘ jednu modrou a dopis s jednou červenou známkou,“ konstatuje David Kopřiva.

V současnosti se na světě nachází celkem 26 mauriciů, z toho 14 červených a 12 modrých, přičemž jedna ze známek nebyla nikdy použita a pět kusů na dopisech, na kterých byly vylepeny, uniklo razítkování. „Nepoužitého“ modrého i červeného mauricia mají jen v muzeu na ostrově Mauricius, obě známky stojí 140 milionů korun. Je potěšitelné, že hned čtyři exempláře se nacházejí u našeho dosud neznámého majitele. Další známky jsou v muzeích v Rotterdamu, Berlíně, Stockholmu, Londýně. Dopis s oběma Bordeaux Cover je součástí soukromé sbírky v Německu.

Osud dalších 976 kusů je neznámý. „Od roku 1946, kdy byl nalezen poslední známý exemplář, se snaží 70 milionů sběratelů, filatelistických expertů a obchodníků najít dalšího modrého či červeného mauricia. Myslím, že je lze považovat za ztracené,“ konstatuje David Kopřiva. Na druhá straně však uznává, že i ve filatelii se dějí zázraky, proto by nedal hlavu za to, že další mauriciové neexistují. „Je to ale prakticky vyloučené. Známky se většinou lepily na obálky a odesílaly. V polovině 19. století se papír v Evropě recykloval, soukromá korespondence se vykupovala v tunách a šrotovala, úřední pak skartovala. Do toho pak přišly války, stěhování, prostě přirozený úbytek.“

Rozhoduje výjimečnost

Na příkladech modrého a červeného mauricia lze názorně demonstrovat rozdíl mez raritními známkami a zbytkem filatelistického světa. Ten raritní znamená výjimečnost, kterou tvoří příběh a cenová tradice. „Když dal v roce 1904 anglický král Jiří V. za modrého mauricia na svou dobu astronomických 1450 liber, nastavil finanční laťku hodně vysoko. Rázem všichni, kdo tuto známku měli, ji začali obchodovat za stejné nebo vyšší ceny. Takže pokud chtěl někdo mauricia koupit, musel přihodit, protože majitelé takových známek zpravidla netrpí nouzí. Teoreticky mohou jít raritní známky pořád nahoru, platí to i pro ty, jejichž ceny se dnes pohybují v řádech milionů dolarů, i když sám jsem v tomto ohledu poněkud skeptický. O modrý mauricius ale strach nemám. Na volném trhu je totiž potenciálně obchodovatelný jen ten náš a možná jeden z Německa,“ říká David Kopřiva.