3. července 2018 20:15

Novinářské ceny objektivem ČT

V rozhovoru aktuálního čísla tištěné verze Playboye hovoří jeden z nejuznávanějších domácích podnikatelů v oblasti médií Michal Voráček mimo jiné o propojení tzv. veřejnoprávních médií a privátního sektoru neobvyklém i na západní poměry.

V této souvislosti není od věci podívat se na to, jak z peněz daňových poplatníků financovaná Česká televize hodnotí dvě různá žurnalistická ocenění. Na jedné straně stojí novinářská cena udělovaná nadací Open Society Fund známého miliardáře George Sorose, na straně druhé Krameriova cena, jejíž výsledky vyhlašuje Asociace nezávislých médií. Zatímco první z cen je podle ČT zcela objektivní, vyvážená, skoro veřejnoprávní, chtělo by se napsat, cena číslo dvě je naopak silně kontroverzní.

A tak se kolega Tomáš Vyoral rozhodl podívat na způsob, jak ČT24 z pozice „vlajkové lodi českého zpravodajství“ pojala informování veřejnosti o obou cenách. Jeho srovnání vycházející z pořadů Newsroom a web ČT přineslo pozoruhodná zjištění.

Newsroom ČT24 (6. 5. 2018)

Pořad, který má za úkol „kádrovat“ české novináře v podtitulku shrnujícím jednotlivé sekce pořadu uvádí: Novinářská cena 2017. Reportáži o ceně OSF věnuje redakce 2:30 minuty, přičemž informuje prakticky pouze o laureátech, uvádí závěry z předávání cen a v závěru poskytuje prostor medailonku novináře Respektu Ondřeje Kundry, jehož chlebodárcem je podnikatel Zdeněk Bakala. Redaktorka ČT na konci oslavné ódy na Kundru, tedy laureáta Sorosovy novinářské ceny, uvádí: „Nejedná se přitom o první podobnou cenu… Před sedmi lety navíc získal i prestižní Novinářskou křepelku.“ Kolegyně z ČT však v případě sveřepého „bojovníka s dezinformacemi a ruskou propagandou“ jaksi opomenula skutečnost, že stejného novináře plus jeho redakčního kolegu a častého hosta pořadů ČT24 Jaroslava Spurného nařkla před lety ze lží a neprofesionality Bezpečnostní informační služba.

Newsroom ČT24 (24. 6. 2018)

Prostřednictvím podtitulku se v tomto případě dozvídáme, že Krameriovy ceny jsou na rozdíl od těch Sorosových „kontroverzní“. Ve srovnání se Sorosovou cenou je pak „kontroverznímu“ ocenění věnován čtyřnásobný časový úsek, přesně 10:18 minuty. Kromě krátkého referování pořad řeší, jak jinak, než z hlediska veřejnoprávní objektivity, negativní agendu a kontroverzní postavy spojené s tímto oceněním. Snaha o maximální možné zpochybnění ceny a jejích držitelů je do očí bijící. To vše pochopitelně za vydatné pomoci spřízněných mediálních expertů a novinářů. Pro ilustraci a zároveň pobavení porovnání úvodů pořadů Newsroom k oběma novinářským cenám:

OSF

„Novinářská cena, která se jmenuje prostě Novinářská cena, předána. Udělila ji nadace Open Society Fund. Kdo loni pořídil nejlepší rozhovor a kdo napsal nejlepší reportáž.“

Krameriova cena

„A začněme kontroverzí. Mediální týden přinesl řadu reakcí na něco, co si v Česku říká Krameriovy ceny. Ano, navenek to sice vypadá jako seriózní novinářské ocenění, jenže stojí za tím lidi z nejvýraznějších tuzemských dezinformačních webů. A za dezinformační je rozhodně neoznačujeme jen my. Vycházíme z publikovaných zjištění novinářů i mediálních odborníků, a ti jasně říkají: tihle lidé často šíří polopravdy, zavádějící informace i naprosté lži.“

„Jenže, Nikolo, tuhle informaci spřátelená média referující právě o předávání Krameriových cen často prostě vynechávají. Náhoda?“ pokládá řečnickou otázku redaktor ČT.

V této souvislosti se jeví jako velmi zajímavé, že ČT z pozice nositele jediné opravdové pravdy, objektivity a profesionality jaksi „zapomněla“ informovat o kontroverznosti amerického miliardáře maďarského původu George Sorose a jeho neziskovky Open Society Fund. Slovy redaktora ČT: „Tuhle informaci spřátelená média často vynechávají.“

Objektivně negativní

Pojďme ale dál. Jak poukazuje Tomáš Vyoral, článek na webu ČT o Novinářské ceně OSF má čtyři neutrálně laděné odstavce. „Reportérka České televize získala Novinářskou cenu. Porotu zaujala příběhem Andreje Babiše.“ Na druhé straně má článek na webu ČT o Krameriově ceně 26 (!) obdobně dlouhých odstavců, přičemž jednoznačně převládá „objektivní“ negativita. „Příbuzní Jána Kuciaka nepřevezmou Krameriovu cenu. V pořádající asociaci jsou i zástupci dezinformačních webů.“

Jen pro ilustraci, kdo jsou oni spravedliví, kteří stanovují kritéria pro udělení titulu dezinformační web? Cituji: „Za prvé třeba analytici z Masarykovy univerzity, pak i ze serveru Manipulároři, za třetí jsou to potom bezpečnostní odborníci z Evropských hodnot, za čtvrté novináři z rozhlasu, za páté z Aktuálně. cz, za šesté z Neovlivní.“ Opravdu vybraná společnost…